Avís Legal

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es declara www.psr.run com una pàgina web gestionada i propietat de BiFree Sports, SL. amb correu-e info@bifree.cat (d’ara endavant, “el prestador”), seu al C/Santa Teresa, 16 bx, 08700 Igualada, NIF B67165225, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 27 de febrer de 2018, Vol. 46293, Foli 213, Full B515577, Inscripció 1ª.

RESPONSABILITAT

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable. El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en aquesta pàgina web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació a la pàgina web del prestador.

ÚS DE COOKIES

La plana web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica usada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Tercers, com Facebook o Google, poden utilitzar cookies o altres tecnologies d’emmagatzematge per recopilar o rebre informació d’aquest lloc web i utilitzar aquesta informació per proporcionar serveis d’anàlisi i anuncis dirigits. Els usuaris poden optar excloure’s de la recopilació i ús d’informació per a anuncis dirigits a través d’un avís la primera vegada que es connecten a la pàgina web. Podeu trobar més informació sobre els vostres drets a http://www.aboutads.info/choices o http://www.youronlinechoices.eu/.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

POLÍTICA ANTI-SPAM

El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives. Per tant, el prestador garanteix a l’usuari al fet que en cap concepte les dades personals recollits en el lloc web seran cedits, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer. Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades.

En el cas que així i tot un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen en la pròpia comunicació. A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’email info@psr.run ,tant per comunicar el succeït com per sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

ALLOTJAMENT DE DADES

Per raons tècniques i de qualitat de servei, la web www.psr.run es troba allotjat en els servidors de CDMON (avís legal), gestionats per l’empresa CDMON. Per les raons similars, la prestació del servei de subscripció per correu electrònic i enviament de e-newsletter s’efectua des de les instal·lacions de l’empresa MailChimp (privacitat). Mailchimp es troba adherida als principis de “Port Segur” (Safe Harbor), d’acord amb la Decisió 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000 el que la converteix en entitat amb un nivell adequat de protecció a l’efecte de la LOPD.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics és un servei anàlisi de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privadesa). www.psr.run utilitza aquest servei per realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús del mateix. Google Analytics utilitza cookies per ajudar al lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació que genera la cookie (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadístiques sobre l’ús de www.psr.run, Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l’hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, de fer-ho, limitarà la plena funcionabilitat de www.psr.run En utilitzar aquest lloc web, dóna el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

SEGUIMENT I COMPARTICIÓ A XARXES SOCIALS

Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies perquè vostè pugui punxar en botons del tipus “M’agrada” o “Compartir”.

CONSENTIMENT Al TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI

En el marc de les seves activitats, www.psr.run disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic, efectuar comentaris en el blog i enviar missatges a través del formulari de contacte. L’usuari mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament dels personals proporcionats segons el que es disposa en l’article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes disposats per l’article 5 de la LOPD. Aquests mateixos actes impliquen així mateix el consentiment exprés de l’usuari a la transferència internacional de dades que es produeix en termes de la LOPD a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors a dalt esmentats. Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquestes activitats, quedaran incorporats a un fitxer la finalitat del qual és la comunicació de novetats relatives al lloc web de www.psr.run actuant com a responsable del fitxer el prestador. Els camps marcats amb asterisc són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets que s’indiquen en l’apartat relatiu als Drets de l’usuari.

DRETS DE L’USUARI

De conformitat amb l’establert en l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats i notícies relacionades amb el lloc web www.psr.run. Únicament els titulars tindran accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer. D’acord amb el que es disposa en la LOPD, l’usuari en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant el prestador. Per facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DELS CONTINGUTS

El lloc web www.psr.run, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través de l’email info@psr.run

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquesta web i l’activitat que s’hi desenvolupa es regeixen per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi cap discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut d’aquesta pàgina web i les seves activitats, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a cap altre fur, als Jutjats de Blanes.

 

Pin It on Pinterest